Chính sách cho Shipper (Từ ngày 27/08 đến 31/08)

August 24, 2018

 

CHÍNH SÁCH CHO SHIPPER (TỪ NGÀY 27/08 đến 31/08)

Từ ngày 27/08/2018 đến 31/08/2018, CityExpress áp dụng mức thưởng cho Đối tác tài xế như sau:

- Đối tác vẫn được hưởng 100% giá trị đơn hàng.

- Từ đơn thứ 3 đến đơn thứ 5, thưởng 10k/1 đơn.

- Từ đơn thứ 6: thưởng 15k/1 đơn

Lưu ý:

- Số lượng đơn được tính trong ngày. Từ 8:00 đến hết 20:00. Sang ngày mới sẽ tính lại từ đầu.

- Chương trình này thay thế cho toàn bộ các chương trình trước.city2